Bestäm själv om du skall vaccinera dig

måndag 26 oktober 2009

Pandemrix är den nya Berlinmuren

Tyska regeringens informationspolitik har varit katastrofal, säger Karl Lauterbach som är professor i hälsoekonomi och politiker i SPD. (1,2,3) Beslutet att köpa ett ofarligt vaccin till regeringstjänstemän (Minister), riksdagsledamöter (Bundesbeamte) och soldater har lett till häftiga diskussioner i Tyskland. (4) Beslutet har skapat känslan av två olika klasser av medborgare och delar Tyskland i två läger.

Pandemrix är den nya Berlinmuren, där makthavarna står på ena sidan med ett ofarligt vaccin och det vanliga folket står på den andra sidan; lurade, manipulerade och lämnade åt sitt öde med ett livsfarligt vaccin. Här behövs ingen gränskontroll, eftersom en klassresa är omöjlig för den som saknar kontakter eller inte har obegränsat med pengar. GlakoSmithKline har båda.

Många ledande läkare, virusexperter och hälsoorganisationer är oroliga över advjuanten squalene som används i Pandemrix och är motståndare till att riskgrupperna skall få detta farliga vaccin. Pandemrix har inte bara delat makthavarna och folket i två läger, utan även expertisen. (5)

Som om inte detta vore nog så har den medicinska expertisen i Tyskland fått ett helt annat utrymme i media jämfört med svensk media som inte gör tillräckligt för att upplysa svenska medborgare om riskerna med Pandemrix.

Den stora kartläggning som DN gör den 25 oktober om vaccinläget inom EU nämner inte med ett enda ord denna splittring och orsakerna bakom denna splittring. (6) Det finns ett starkt och välbegrundat motstånd i Tyskland till att ge Pandemrix till riskgrupperna, däribland gravida och barn. (1)

DN däremot gör ingenting för att varna svenska gravida kvinnor för riskerna med Pandemrix. Istället förhåller sig reportern passiv som en trogen tjänare till industrin och hänvisar med en viss stolthet att Sverige minsann gör det som är bäst, nämligen att följa den prioriteringsordning som EU-kommissionen har rekommenderat.

EU-kommissionen lutar sig mot EMEA som har gett tillverkaren GlakoSmithKline ett marknadsgodkännande för vaccinet Pandemrix, trots följande alarmerande fakta (ett urval):
a) Pandemrix, om det innehåller adjuvanten squalene, orsakar allvarliga skador på råttungar i djurförsök, enligt tillverkaren GlakoSmithKline (7)
b) “it cannot be guaranteed that the new vaccine/adjuvant formulation presents no risks to vaccinees and unexpected events may occur”, enligt EMEA (8)
c) gravida kvinnor eller kvinnor som önskade bli gravida förbjöds att delta i testerna av vaccinet, enligt de kriterier som tillverkaren GlakoSmithKline har dikterat (9)

Karin Bojs som är vetenskapsjournalist på DN säger så här i SVT1 Debatt den 22 oktober 2009: ”det är mitt jobb att sitta hela tiden och läsa vetenskaplig forskning och det har jag gjort sen de första dagarna när rapporterna kom om den nya sjukdomen och jag är lite förvånad över t.ex. Björn Olssons uppgifter att bara rekommendera riskgrupperna.” (10) Karin Bojs verkar tillhöra den grupp av experter som inte ”kastar grus i maskineriet” genom att komma med offentlig kritik, trots att hennes uppfattning ”med få undantag” inte ”delas av resten av världen”. (11)

Låt inte media och myndigheter tänka åt dig och fatta dina beslut åt dig. Bestäm själv om du skall vaccinera dig.

Källor och förklaringar:
(1) http://www.welt.de/politik/deutschland/article4905891/Schwangere-sollen-Regierungsimpfstoff-bekommen.html
(2) http://www.karllauterbach.de/
(3) http://sv.wikipedia.org/wiki/Tysklands_socialdemokratiska_parti
(4) http://www.stern.de/gesundheit/schweinegrippe-impfung-aerzte-wollen-politiker-impfstoff-fuer-kinder-einsetzen-1515672.html
(5) http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/1021/1224257146987.html
(6) http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ska-smittan-stoppas-i-europa-1.982194
(7) http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/H-832-en6.pdf
(8) http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/vwp/13471604en.pdf
(9) http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00309634?term=pandemic&spons=glaxosmithkline&cntry1=EU%3ABE&rank=1
(10) http://svtplay.se/v/1741029/debatt/del_10_av_17_-_torsdag?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1737166/sb,p104688,1,f,-1 (27:45 min in i programmet)
(11) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3655933.svd

Maktförskjutning i USA

Pandemin som har deklarerats av WHO har öppnat dörrarna för en maktförskjutning i USA. Redan 2007 godkändes North American Plan for Avian & Pandemic Influenza som innebär att FN:s lagar, tillsammans med föreskrifter från världshandelsorganisationen (WTO) och världshälsoorganisationen (WHO) får företräde framför den lagstiftning som gäller i USA i händelse av en ”health emergency”. (1)

Planen, som godkändes av Security and Prosperity Partnership of North America (SPP), medför följande maktförskjutning:
a) “The SPP plan gives primacy for avian and pandemic influenza management to plans developed by the WHO, WTO, U.N. and NAFTA directives – not decisions made by U.S. agencies.”
b) “The U.N.-WHO-WTO-NAFTA plan advanced by SPP features a prominent role for the U.N. system influenza coordinator as a central international director in the case of a North American avian flu or pandemic influenza outbreak.”

Den 26 april 2009 deklarerade USA “Public Health Emergency”. (2)

Den 24 oktober 2009 deklarerade USA ett nationellt undantagstillstånd för den amerikanska sjukvården, vilket bl.a. innebär att vårdpersonal ”kan bortse från vissa federala regler”. (3)

Källor:
(1) http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57369
(2) http://www.huffingtonpost.com/2009/04/26/us-declares-public-health_n_191523.html
(3) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6014406.ab

Är nyheter som ringar på vattnet?

Alla som har studerat grundläggande fysik känner till vågrörelseläran som behandlar t.ex. ”vågors utbredning och olika vågfenomen, såsom brytning, överlagring, interferens och diffraktion.” (1) Interferensmönstret kan leda till att vågorna antingen förstärker eller släcker ut varandra när t.ex. två vattendroppar träffar vattenytan. (2) Denna effekt beror alltså på antalet källor och hur synkroniserade dessa är. Kan en nyhet eller delar av en nyhet förstärkas genom att flera källor samtidigt publicerar informationen?

Det som redaktörerna hos Effect Measure* har observerat påminner om fenomenet med interferensmönster där vågorna antingen förstärker eller släcker ut varandra. De har observerat hur nyheten om antal doser som behövs för att få ett immunförsvar mot svininfluensan har spridits (is disseminated) i olika media och av olika vetenskapsjournalister. Bakgrunden är att det finns en stor oro (much apprehension) för hur många doser som barn behöver för att vara skyddade mot svininfluensan. Redaktörerna utgår från en pressrelease från National Institutes of Health (NIH) ”upon which all the stories are based.” (3,4) NIH identifieras alltså som källan bakom den våg av nyheter som spred sig över världen, precis som ringar på vattnet.

I pressreleasen från NIH som publicerades den 21 september 2009 får vi veta följande fyra fakta i det inledande (lede, 5) och efterföljande stycket. Observera att det inte är Pandemrix från GlakoSmithKline (GSK) som användes i studien, utan ett vaccin från Sanofi Pasteur.
(A) en dos är tillräcklig för att få ett immunförsvar i majoriteten av barnen i åldrarna 10-17 år som deltog i studien och att
(B) detta överensstämmer med de studier som gjorts på vuxna och att
(C) resultaten påminner om de effekter vi ser hos vanligt vaccin för säsonginfluensa.

Halvvägs in i pressmeddelandet kommer egentligen den verkliga nyheten:
(D) Immunförsvaret reagerar inte så starkt hos barnen i åldrarna 9 år och yngre. Endast 25-36 procent av barnen fick en stark immunreaktion av en dos. Återigen skriver NIH att resultaten påminner om vad vi ser hos vanligt vaccin för säsonginfluensa.

Sedan återger redaktörerna den information som fyra av världens ledande journalister inom influensarapporteringen har skrivit i sina media. Deras artiklar publicerades i Toronto Sun (6), ScienceInsider (7), NPR Health Blog (8) och Reuters (9). Delar av pressmeddelandet från NIH publiceras ungefär samtidigt av dessa media och det sprids ungefär som ringar på vattnet i min analogi.

Punkterna A och C i pressreleasen från NIH förstärktes genom att de lyftes fram av de fyra journalisterna som dessutom förtydligade, på ett tekniskt korrekt (technically correct) sätt enligt redaktörerna i Effect Measure, att barn 9 år och yngre behöver två doser av vaccinet. Detta står nämligen inte explicit i pressreleasen från NIH men är en logisk slutsats av vad som sägs enligt punkt C, baserad på den medicinska erfarenheten från vaccin för säsonginfluensa. Anledningen till att redaktörerna på Effect Measure lyfter fram detta faktum är att deras artikel har som syfte att visa att bra vetenskapsjournalister gör mer än att bara skriva av en pressrelease, något som redaktionen hos världens tredje största nyhetsbyrå AFP (11) tydligen inte har gjort enligt redaktörerna på Effect Measure. (12)

“AFP is a frequently unreliable wire service, but what we see here is all too typical of science and health reporting in general. It's a rewrite of a press release, following the same emphases and little thought as to what was really news.” (3)

Gemensamt för alla dessa fem källor (6,7,8,9,12) är dock att den verkliga nyheten i pressreleasen från NIH släcktes ut helt av ovan nämnda media, eftersom deras fokus låg på en eller två doser. Då spelar det ingen roll om NIH under punkt D går ut och säger att bara 25-37 procent av alla barn 9 år och yngre har ett immunförsvar som reagerar tillräckligt starkt på bara en dos. En närmare förklaring av studien går att hitta på sidan ClinicalTrials. (13)

Media kan antingen förstärka eller släcka ut en nyhet genom att fokusera på bara vissa delar i informationen som publiceras av t.ex. myndigheter eller läkemedelsindustrin. Genom att utelämna negativa resultat eller publicera positiva resultat kan negativa resultat försvagas och fås att ”försvinna”, vare sig det sker medvetet eller omedvetet.

Analogin med vågrörelseläran i den globala nyhetsrapporteringen är inte vetenskapligt bevisad, effekterna beror säkert på flera andra faktorer som kan förklaras bättre med hjälp av andra vetenskapliga discipliner och stämmer inte heller till hundra procent överens med de förhållanden som råder i den globala nyhetsrapporteringen, men tanken är skrämmande. Kanske kan detta vara en av flera förklaringar till varför statliga myndigheter och organisationer satsar stora summor på PR varje år?

När det gäller svininfluensan verkar nästan hela utbudet av media blivit en propagandakanal för statliga myndigheter och organisationer. Detta brukar vara ett kännetecken som återfinns hos bl.a. odemokratiska makthavare. Visserligen är våra makthavare demokratiskt valda, men vems intressen företräder de när bara fördelar med vaccinet och en massvaccinering lyfts fram? Vad händer med alla larm- och riskrapporter som visar att myndigheternas planer hotar folkhälsan? Kan de svallvågor som dessa larm- och riskrapporter orsakar när de publiceras släckas ut genom att gå ut med t.ex. pressreleaser som uppfattas som positiva? Hur vi uppfattar en nyhet beror bl.a. på hur den förpackas. Om den effekt som nyheter har följer samma naturlagar som ringarna på vattnet så kanske det är mer än en tillfällighet vilken bild som framträder för alla som okritiskt har följt nyhetsrapporteringen de senaste veckorna.

*”Effect Measure is a forum for progressive public health discussion and argument as well as a source of public health information from around the web that interests the editor(s)”

Källor och förklaringar:
(1) http://fy.chalmers.se/~schroder/FI1b/kursinfo.html
(2) http://www.universumshistoria.se/FysikaliskaGrundbegrepp.htm
(3) http://scienceblogs.com/effectmeasure/2009/09/good_flu_reporters_arent_just.php
(4) http://www3.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2009/H1N1PedTrial.htm
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/News_style
(6) http://www.torontosun.com/news/canada/2009/09/21/11033826.html
(7) http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/09/mixed-results-o.html
(8) http://www.npr.org/blogs/health/2009/09/swine_flu_vaccine_works_in_kid.html
(9) http://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUSN2131351620090921?rpc=401&
(10) http://www.terradaily.com/reports/One_swine_flu_shot_enough_for_pre-teens_teens_trials_999.html
(11) http://en.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
(12) http://www.terradaily.com/reports/One_swine_flu_shot_enough_for_pre-teens_teens_trials_999.html
(13) http://clinicaltrials.gov/show/NCT00944073

måndag 12 oktober 2009

Armén får ett bättre, ofarligt vaccin!

Det är för riskfyllt att ge soldaterna Pandemrix som tillverkas av Glakosmithkline. Läkarna har varnat kraftigt för att ingen vet vilka biverkningar som t.ex. kvicksilver (thiomersal) och adjuvanten squalene kan ge. Eftersom biverkningarna kan var så starka är det helt orimligt att utsätta soldaterna för de risker som en injektion med Pandemrix skulle innebära. (1)

Därför har den tyska armén Bundeswehr beslutat att köpa in vaccin utan squalene och kvicksilver. Beslutet är ett slag i ansiktet för den tyska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Arméns rådgivare och läkare har helt enkelt varit klokare. (2)

Armésjukhusen i Tyskland är kända för sin höga kvalitet och det ryktas om att regeringschefer, ministerråd, diplomater, höga tjänstemän och elitidrottare föredrar armésjukhusen framför de vanliga sjukhusen. (3)

Det förefaller som om Sverige har köpt grisen i säcken och att alla som har höjt varningsflagg borde få svenska regeringens guldmedalj för medborgerlig förtjänst. (4)

Nu står vi dessutom med ett vaccinberg som Göran Stjernstedt på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill att tillverkaren skall ta tillbaka. Han säger: "Produkten som levereras är annorlunda än den som utlovades när avtalet slöts". (5) Vem visste egentligen vad vi skulle få?

Kan Socialstyrelsen åtminstone erkänna att alla forskare, läkare, debattörer och röster från allmänheten inte har haft fel när de har varnat för riskerna med Pandemrix? Hur länge vågar Socialstyrelsen fortsätta på en väg som inte är juridisk och medicinskt försvarbar?

Källor och förklaringar:
(1) http://de.news.yahoo.com/2/20091012/tts-soldaten-bekommen-angeblich-besonder-c1b2fc3.html
(2) http://www.welt.de/wissenschaft/medizin/article4818717/Deutsche-Soldaten-bekommen-besseren-Impfstoff.html
(3) http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde
(4) http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_priser,_medaljer_och_utm%C3%A4rkelser#Regeringens_medaljer
(5) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5954981.ab